TS שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת

1. כללי
1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנתך מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה
1.2 לקוח" (הקונה, המזמין) - כל משתמש שברשותו דוא"ל ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקין של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין רשאי לבצע פעולה של הזמנת מוצרים

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים
2.1 - ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי שלו. בהמשך מופיע פירוט תכונות המוצר כולל מחירו של המוצר, תנאי התשלום והמשלוח
2.2 - על מנת להזמין מוצר, יש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת וטלפון פרטים אלה ישמרו במערכת
2.3 - הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, עפ"י חוק TS יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. כמו כן, TS תהיה רשאית לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה והלקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים

3. הזמנת מוצרים
3.1 - לאחר שבוצעה ההזמנה, יקבל הלקוח אישור הזמנה לדוא"ל שסיפק בזמן הרישום למערכת. אישור זה מעיד כי ההזמנה נתקבלה ונקלטה במערכת
3.2 – המוצר מסופק עם דף הזמנה אשר מהווה הוכחת קניה, לקוח המעוניין בנוסף לחשבונית מס נדרש לציין זאת בהזמנה
3.3 - במידה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהיה TS רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום

4. אמצעי תשלום
4.1 - באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך
4.2 - ניתן לבצע הזמנה ללא פרטי כרטיס אשראי, אלא לספקם מאוחר יותר בשיחה ישירה טלפונית

5. פרטיות
5.1 - הפרטים האישיים שמסר וימסור הלקוח בעת ביצוע הזמנותיו, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של TS, שמטעמה לא תעביר את פרטי הלקוח לאף גורם אחר

6. אספקת המוצרים
6.1 - אספקת המוצרים תתבצע עד 40 ימי עסקים או ע״פ הרשום בדף המוצר מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי

7. מחירים ותשלומים
7.1 - החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, בתוספת דמי טיפול והוצאות המשלוח, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר
7.2 המחירים באתר כוללים מע"מ

8. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
8.1 – האפשרות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה בכפיפות לחוק הגנת הצרכן – תשמ"א – 1981 , ובכפיפות למדיניות TS
8.2 - במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו אודות המוצר, רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח ע"פ הסכום הנמוך מבניהם . כמו כן חייב הרוכש לשלם עבור המשלוח להחזיר את המוצר אל המוכר על חשבונו (גם אם המוצר נמכר ללא דמי משלוח) תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא כל פגיעה או נזק ולא שנעשה בו כל שימוש

9. אחריות
9.1 – בכל מקרה לא תחול על TS ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי
מיוחד או תוצאי , ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין ,לרבות , ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , דני נזיקין בגין אובדן השימוש
אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצוע אתר המכירות , בגין עיכוב בשימוש
או באי יכולת להשתמש באתר המכירות, באספקה או באי אספקה של מוצרים או שירותים ,או כל מידע אחר
תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר המכירות ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר המכירות
9.2 - השירות באתר המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי TS ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
9.3 - TS מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות, ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, TS אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל TS

10. דין ושיפוט

10.1 - הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד

מספר המוצרים בסל : 0
  1. קטלוג
  2. מוצרים
  3. /
  4. תקנון
logo בניית אתרים